Dalia Zaltron

Paramedisch Natuurgeneeskundig Therapeut

Ik ben aangesloten bij beroepsvereniging BATC, mijn behandelingen worden vergoed door vele zorgverzekeraars. Een doorverwijzijng is niet nodig.
U kunt met mij een afspraak maken en vervolgens uw factuur declareren bij uw zorgverzekeraar.

In 2018 vergoeden de volgende zorgverzekeraars mijn diensten:
Salland
Friesland
en soms anderen ook.

Ik werkt met de volgende vijf natuurgerichte principes:

Energie
Waar leven is, daar is energie. Ruimte, woorden en behandelingen uiten zich in energie. Bij een behandeling gaat het om de energie van de patiënt, ik schep een gelegenheid voor zijn healing. Energie moet doorstromen en in balans zijn, voor de gezondheid van elk mens.
Prikkeloverdracht
Prikkels reizen door ons lichaam heen, richting hersenen (ontvangst) en richting periferie (uitzending). Prikkels zijn een vorm van electrische energie in het lichaam (Vata). De behandelingen zijn gericht om deze optimaal te laten functioneren. Zodat er een verbinding bevordert wordt in de energiebanen van het lichaam.
Drainage
Als de verbinding tussen de energiebanen gelegd is, kunnen we aan drainage in het lichaam werken. Zodoende stimuleren we de doorstroming en afvoering van geestelijk en stoffelijk ballast.
Voeding
Voeding is je eerste medicijn. Tijdens een voedingsconsult kijken we naar je voeding- en leefpatronen en maken we een persoonlijk en op maat gesneden voeding- en leefstijl plan.
Psyche
Alle aspecten van een mens zijn met elkaar verbonden en beinvloeden elkaar en de mens zelf.
Bewustwording is essentiëel om ons leven te mogen beinvloeden, met mogelijk meer vrijheid, gezondheid en geluk. Hieraan werken we in de sessies, want 'the mind'? Die bestuurt alles.

Betaling

Behandelingen en consulten worden ter plekke contant afgerekend.

Afzeggen afspraak

Een afspraak kan telefonisch en kosteloos tot 48 uren van tevoren worden afgezegd.

Tot 24 uren van tevoren wordt er 50% van het bedrag in rekening gebracht.
Bij afzeggen op de dag zelf of niet verschijnen wordt er 100% van het bedrag in rekening gebracht.